Trending December 2023 # Máy Tính Xách Tay Hp # Suggested January 2024 # Top 14 Popular

You are reading the article Máy Tính Xách Tay Hp updated in December 2023 on the website Daihoichemgio.com. We hope that the information we have shared is helpful to you. If you find the content interesting and meaningful, please share it with your friends and continue to follow and support us for the latest updates. Suggested January 2024 Máy Tính Xách Tay Hp

Màn hình được đo bằng diện tích màn hình hoạt động.

Mô-đun 4G LTE đòi hỏi phải có hợp đồng dịch vụ mua riêng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để tìm hiểu về phạm vi phủ sóng và thời điểm có tại khu vực của bạn. Tốc độ kết nối sẽ khác nhau tùy theo vị trí, môi trường, điều kiện mạng và các yếu tố khác.

Thời lượng pin đã được HP thử nghiệm bằng cách phát lại liên tục video trên Netflix, dùng ứng dụng Netflix cho Windows 10, độ sáng 150 nit và mức âm thanh hệ thống 17%, sử dụng tai nghe gắn kèm, phát toàn màn hình, bật chế độ không dây. Thời lượng pin thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình và thông thường, dung lượng tối đa của pin sẽ giảm dần theo thời gian và mức độ sử dụng.

Cần có nội dung độ phân giải cao đầy đủ (FHD) để xem các hình ảnh FHD.

Cấu hình đa lõi được thiết kế nhằm tăng cường hiệu suất của một số sản phẩm phần mềm. Không phải khách hàng hay ứng dụng phần mềm nào cũng được hưởng lợi khi sử dụng công nghệ này. Hiệu suất và tần số xung nhịp sẽ thay đổi tùy thuộc vào khối lượng công việc của ứng dụng, cũng như cấu hình phần cứng và phần mềm của máy. Số hiệu của Intel không phải là thước đo hiệu suất.

Cấu hình đa lõi được thiết kế nhằm tăng cường hiệu suất của một số sản phẩm phần mềm. Không phải khách hàng hay ứng dụng phần mềm nào cũng được hưởng lợi khi sử dụng công nghệ này. Hiệu suất và tần số xung nhịp sẽ thay đổi tùy thuộc vào khối lượng công việc của ứng dụng, cũng như cấu hình phần cứng và phần mềm của máy. Số hiệu của bộ xử lý AMD không thể hiện tốc độ xung nhịp.

Tỷ lệ vật liệu nhựa tái chế bảo vệ đại dương trong mỗi linh kiện thay đổi tùy theo sản phẩm.

Phiên bản Eco áp dụng cho Máy tính HP 14 inch được sản xuất sau tháng 11 năm 2023. Dựa trên đăng ký EPEAT Gold đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc và đạt được nhiều hàm lượng tái chế được sử dụng trong nhiều thành phần hơn bất kỳ máy tính cạnh tranh nào khác cùng loại. Dựa trên EPEAT® Gold (đầu tiên trong cùng loại đạt được 75-100% số điểm tùy chọn) theo IEEE 1680.1-2023 EPEAT®. Trạng thái khác nhau tùy theo quốc gia. Truy cập chúng tôi để biết thêm thông tin. Khoảng 25% nhựa tái chế ở cấp độ hệ thống được đưa vào các thành phần sau của máy tính: hộp loa, nắp dưới, viền Bezel và các phím trên bàn phím. Bàn phím được sơn 100% gốc nước và phím kiểu cắt kéo được làm từ nguyên liệu tái tạo. Nhôm tái chế trong nắp màn hình và nắp mặt sau được sản xuất từ vật liệu tuần hoàn sinh học theo phương pháp cân bằng khối lượng. Hộp đựng được làm 100% từ sợi tái chế và được chứng nhận có nguồn gốc bền vững. Đệm dạng sợi được làm từ 100% sợi gỗ tái chế và vật liệu hữu cơ.

Cần có nội dung độ phân giải cao gấp 4 lần HD (QHD) để xem các hình ảnh QHD.

Intel và Iris là các nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của hãng tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. 

Các tính năng có thể yêu cầu phần mềm hoặc các ứng dụng khác của bên thứ ba để cung cấp chức năng như mô tả.

Wi-Fi 6 được thiết kế để hỗ trợ tốc độ dữ liệu tính bằng gigabit khi truyền tệp giữa hai thiết bị kết nối đến cùng một bộ định tuyến. Cần có bộ định tuyến không dây, được bán riêng, có hỗ trợ các kênh 80MHz trở lên.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside và Intel Optane là các nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc các công ty con của tập đoàn này tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Bluetooth là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng và được HP Inc. sử dụng theo giấy phép.

USB Type-C™ và USB-C™ là các nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

You're reading Máy Tính Xách Tay Hp

Hp Printerblocked By The Administrator

HP printer chúng tôi blocked by the administrator [Fixed]

447

Share

X

You may encounter the HP printer chúng tôi blocked by administrator message, but there are ways to fix it.

Make sure to unblock the application, and try to run the setup file again to fix this issue.

Try to install the application using the administrator account for best results.

To fix This app has been blocked for your protection message, try installing the software from a new user account.

X

INSTALL BY CLICKING THE DOWNLOAD FILE

To fix Windows PC system issues, you will need a dedicated tool

Fortect is a tool that does not simply cleans up your PC, but has a repository with several millions of Windows System files stored in their initial version. When your PC encounters a problem, Fortect will fix it for you, by replacing bad files with fresh versions. To fix your current PC issue, here are the steps you need to take:

Download Fortect and install it on your PC.

Start the tool’s scanning process to look for corrupt files that are the source of your problem

Fortect has been downloaded by

0

readers this month.

Microsoft has put in place a safeguard that requires explicit permission to run any software or an installer. However, this safeguard at times can lead to permission issues blocking genuine installers, including HP printer chúng tôi blocked by administrator error. 

When running the HP printer setup tool, Windows shows the administrator has blocked you from running this app, and this app has been blocked for your protection error. As the error suggests, this could be due to insufficient permission issues.

In this article, we take a look at a few troubleshooting tips to help you quickly fix the HP printer chúng tôi blocked by the administrator issue on Windows.

How do I fix the HP printer chúng tôi blocked by the administrator? 1. Unblock the printer installer

Once you have unblocked the file, SmartScreen will treat it as safe and allow you to complete the installation. If the error is not resolved, try running the installer as administrator.

Run the installer as administrator

2. Install the printer on the administrator account 

NOTE

Disconnect the printer USB cable from your PC. Connect it only after the installer prompts you to connect the USB cable to your PC.

Once the printer is installed successfully, test the printer. If the printer is working, disable the administrator account. 

Enable administrator account through Computer management 

Press the Windows key and type computer management.

In the Computer Management window, expand the Local User and Groups section.

Expert tip:

Disable administrator account 

By default, Windows keeps existing administrator accounts hidden to prevent unauthorized access. However, at times you may have to install software through this account to avoid any permission-related issues.

After following these steps, check if the chúng tôi is still blocked on your PC.

If the issue persists, try creating a new user profile with administrator privilege and installing printer software under the new profile.

3. Create a new user profile

Once the account is created, restart your PC. After the restart, login to your newly created user profile and then run the HP printer installer. Once it goes through, test the printer and then login with your personal profile and check if the error is resolved.

The HP printer chúng tôi blocked by administrator issue when installing HP Setup Manager usually occurs due to permission issues. Try unblocking the file from the properties to resolve the issue.

If not, install the app by enabling the hidden administrator account through the command prompt. Make sure to disable the administrator account after installing HP Setup Manager.

Still experiencing issues?

Was this page helpful?

x

Hp Elitebook Laptops And 2

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Requires the myHP application and Windows OS.

HP Wolf Security for Business requires Windows 10 Pro and higher, includes various HP security features and is available on HP Pro, Elite, Workstation, and RPOS products. See product details for included security features.

Available on select HP PCs with Windows 10 and higher and Intel processors.

Requires Windows 10 and higher and set up of facial recognition through Windows Hello.

HP Power Manager requires Windows 10 and higher and is available from the Microsoft store.

Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.

HP Wolf Security for Business requires Windows 10 Pro and higher, includes various HP security features and is available on HP Pro, Elite, Workstation, and RPOS products. See product details for included security features.

Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.

Requires Internet access and Windows 10 and higher PC preinstalled with HP QuickDrop app and either an Android device (phone or tablet) running Android 7 or higher with the Android HP QuickDrop app, and /or an iOS device (phone or tablet) running iOS 12 or higher with the iOS HP QuickDrop app.

Wi-Fi 6E requires a Wi-Fi 6E router, sold separately to function in the 6GHz band. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6E is backwards compatible with prior 802.11 specs. And available in countries where Wi-Fi 6E is supported.

Wi-Fi® supporting gigabit data rate is achievable with Wi-Fi 6E (802.11ax) when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 160MHz channels.

5G module is optional and must be configured at the factory. Module designed for 5G NR NSA (non-standalone) networks as carriers deploy Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) with both 100Mhz of 5G NR and LTE channel bandwidth, using 256QAM 4×4 as defined by 3GPP. Module requires activation and separately purchased service contract. Check with service provider for coverage and availability in your area. Data connection, upload and download speeds will vary due to network, location, environment, network conditions, and other factors. Backwards compatible to 4G LTE and 3G HSPA technologies. 5G module planned to be available in select platforms and select countries, where carrier supported.

Qualcomm® 5G module is optional and must be configured at the factory. Module designed for 5G networks as carriers deploy Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) with both 100Mhz of 5G NR and LTE channel bandwidth, using 256QAM 4×4, requires activation and separately purchased service contract. Check with service provider for coverage and availability in your area. Connection, upload and download speeds will vary due to network, location, environment, network conditions, and other factors. Backwards compatible to 4G LTE and 3G HSPA technologies. 5G module planned to be available in select platforms and select countries, where carrier supported.

Not all products are available in all countries.

We enable better learning outcomes by supporting education through provision of learning and digital literacy programs and solutions.  Our programs aim to accelerate digital equity through providing access to at least one of the following: hardware, connectivity, content, or digital literacy.

4G LTE module is optional, must be configured at the factory, requires activation and separately purchased service contract. Check with service provider for coverage and availability in your area. Connection, upload and download speeds will vary due to network, location, environment, network conditions, and other factors. 4G LTE not available on all products, in all regions.

HP Auto Frame available only with optional 5MP camera that must be configured at purchase. Requires the myHP application and Windows OS.

HD content required to view HD images.

Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2023 standard.

Select HP Products are enhanced with HP Presence. Features vary by platform.

Recharges your battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode. Power adapter with a minimum capacity of 65 watts is required. After charging has reached 50% capacity, charging will return to normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.

Available on select HP PCs with Windows 10 and higher and AMD processors.

Sold separately or as an optional feature.

HP conferencing features require Windows and the latest myHP app, available over the air or for download via sofpaq on the HP Support website. Planned availability in spring 2023.

Hp Laptop Computers And 2

All performance specifications represent the typical specifications provided by HP’s component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance.

5G module is optional and must be configured at the factory. Module supports non-millimeter wave 5G frequencies (below 6 GHz). The full utilization of this module’s functionality is dependent on network providers’ technical ability to support module and speed.  Backwards compatible to 4G networks. Module requires activation and separately purchased service contract. Check with service provider for coverage and availability in your area. Connection, upload and download speeds will vary due to network, location, environment, network conditions, and other factors. 5G & 4G LTE networks not available in all regions.

4G LTE module requires separately purchased service contract. Check with service provider for coverage and availability in your area. Connection speeds will vary due to location, environment, network conditions, and other factors. 4G LTE not available on all products, in all regions.

Google Play Store apps sold separately and not included.

HD (High Definition) content required to view HD images.

NVIDIA® Max-Q Design can help reduce system heat and noise in thinner form factor PC’s.  Form factor design and thickness of the system will vary. Overall graphics performance may be lower than alternative graphics solutions that do not utilize Max-Q design.

Windows 10 and Windows 11/MM18: Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings.  The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See chúng tôi for additional details.

HP Sure View integrated privacy screen that functions in landscape orientation. Available on select HP models and requires factory configuration. Brightness will vary between sharing and privacy modes.

Battery life tested by HP using continuous Netflix video playback, Windows 10 Netflix app, 150 nits brightness, system audio level 17%, headphone attached, played full-screen, wireless on. Actual battery life will vary depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.

Full high-definition (FHD) content is required to view FHD images.

Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not allcustomers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.

Percentage of ocean-bound plastic contained in each component varies by product.

Weight will vary by configuration.

This device has been engineered for optimal performance. Upgrading PC may affect warranty coverage.

Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. MediaTek’s numbering is not a measurement of clock speed.

Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. Wi-Fi 6 is designed to support gigabit data rate when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 80MHz and higher channels.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by HP Inc. under license.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

Microsoft, Windows, and the Windows Logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.

Product images are for illustration purposes only, product availability and colors may vary by country.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Chromebook Enterprise Hp Pro C640

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne saurait être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle que pourrait contenir le présent document.

1. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications ainsi que selon les configurations matérielle et logicielle. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

2. Fonctionnalité proposée en option qui doit être configurée au moment de l’achat.

4. Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Un pack HP Care avec protection contre les dommages accidentels (disponible en option) est nécessaire pour bénéficier d’une couverture contre les dommages accidentels.

6. Basé sur des tests internes de produits avec et sans réseau local sans fil HP Extended Range.

7. Recharge la batterie jusqu’à 90 % en moins de 90 minutes lorsque le système est hors tension ou en mode veille, s’il est utilisé avec l’adaptateur d’alimentation fourni avec l’ordinateur portable et qu’aucun autre appareil externe n’est connecté. Dès que le chargement a atteint une capacité de 90 %, la vitesse de charge revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % selon la tolérance du système.

8. Point d’accès sans fil et service Internet requis (vendus séparément). La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Le Wi-Fi 6 est rétrocompatible avec les spécifications 802.11 antérieures. Les spécifications du Wi-Fi 6 (802.11ax) sont temporaires et non définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres appareils 802.11ax peut s’en trouver affectée.

9. Vendue séparément ou en option.

10. Vendu séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec les HP Care Packs peuvent varier selon les régions. Le service prend effet à la date d’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour plus de détails, consultez le site chúng tôi Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits statutaires supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

11. Accès Internet requis et vendu séparément. Certaines applications peuvent nécessiter un achat.

12. Jusqu’à 256 Go disponible en option, à configurer à l’achat. Pour les supports de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu’à 8,1 Go ne sont pas disponibles pour l’utilisateur.

13. Sur la base de l’analyse interne de HP de l’épaisseur mesurée au niveau de la charnière pour les Chromebook commercialisés en janvier 2023.

14. Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l’ordre du gigabit n’est disponible qu’avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) lors du transfert de fichiers entre deux appareils connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans fil vendu séparément et prenant en charge les canaux 160 MHz.

15. Nécessite un processeur Intel® CoreTM i5 ou i7, au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Licence Parallels® Desktop d’un an. Renouvellement de la licence requis pour une utilisation après la période de licence d’un an. Chrome Enterprise Upgrade requis et non inclus. Licence Microsoft® Windows requise et non incluse.

17. Les fonctions graphiques Intel®️ Iris®️ Xᵉ nécessitent la configuration du système à l’aide des processeurs Intel®️ Core™️ i5 ou i7 et de la mémoire double canal. Les cartes graphiques Intel® Iris® Xᵉ avec les processeurs Intel® Core™ i5 ou 7 et la mémoire à canal unique fonctionnent uniquement comme des cartes graphiques UHD.

18. Sur la base de l’analyse interne de HP de l’épaisseur mesurée à la charnière pour les Chromebook de 14 pouces commercialisés avec Chrome Enterprise Upgrade préinstallé et soumis à des tests MIL-STD en mars 2023.

Hp Pavilion Touchsmart 15 Review

Our Verdict

The lack of decent screen resolution is disappointing in a laptop costing Almost £700, but the Pavilion TouchSmart 15 is a solid workhorse of a laptop with a reasonable mid-range price tag. It’s not particularly portable, but it’ll be a choice for people who want a fairly powerful all-round Windows laptop that can be used as a desktop-replacement PC at home.

The Pavilion laptops have traditionally been HP’s affordable ‘everyday computing’ range. But the new HP Pavilion TouchSmart 15 shows signs of starting to move upmarket a bit. Here’s our full HP Pavilion TouchSmart 15 review.

Last year’s model is still on sale for around £475 with an AMD A10 processor. However, this new model – so new that it hadn’t been added to HP’s web site at the time of writing – jumps up to a more mid-range £699 with a Haswell-generation Intel Core i5 processor running at 1.6 GHz, 8 GB of memory, 750 GB hard disk. For graphics it adds an nVidia GeForce GT 740M to the Intel CPU’s integrated HD Graphics 4400. See also See also: Best laptop.

That’s the only configuration currently available for the 15-inch model, although there’s a 14-inch version also available for a reasonable £449 – albeit without the nVidia graphics and just 4 GB of memory.

It’s not particularly exciting too look at, with a plain matt-black keyboard panel and a few bits of silvery trim here and there. However, it’s solidly built with a firm, comfortable keyboard and large trackpad (110 x 53mm).

The downside of that sturdy build is that the TouchSmart 15 weighs a full 2.6 kg, which is heavy even for a 15-inch laptop such as this with a built-in DVD drive. It may not be the sort of thing you’d want to carry around in a backpack too often, so it’s probably more suited to life at home or in an office.

As the TouchSmart name implies, the screen is touch-sensitive, and it provides a bright, colourful image with good viewing angles. However, the resolution is only 1366 x 768 pixels, which might have been acceptable in one of its more affordable predecessors but is a sign of corner cutting at this price.

The screen is also very glossy, and throws off a lot of glare and reflection whenever the sun comes peaking out between the winter clouds.

The speakers work well – they’re a little tinny on higher frequencies, but they produce a pleasantly full sound so that you can listen to some music without demanding headphones or external speakers.

Performance is quite respectable too. Admittedly, a score of 2860 points on the PCMark 7 benchmark isn’t going to win any awards, but it’s not at all bad for a laptop that uses an ageing 5400 rpm hard disk.

The Core i5 processor provides enough horsepower to handle Microsoft Office and web browsing with ease, while that 8 GB of memory ensures that it can tackle more demanding tasks such as video-editing as well. One place  you’ll really notice the sluggish hard drive is when you perform a cold Windows boot, which involves about 45 seconds of warming up followed by another 15 seconds of cursor-spinning before the laptop fully comes to life. Using the Windows 8 ‘fast start’ option – another name for sleep hibernation – cut boot time down to a more respectable 15 seconds.

And, of course, there’s that nVidia GeForce GT 740M graphics card. This allowed the TouchSmart 15 to hit 60 fps when running our Stalker test at the laptop’s native 1366 x 768 resolution. And if you can live without the DirectX 11 eye-candy effects it can run the more demanding Batman: Arkham City at a playable 30 fps as well, so it’s certainly capable of some casual gaming action when the need arises.

Battery life isn’t too bad. Switching to the integrated HD 4400 graphics allowed the HP TouchSmart 15 to run 5 hours and 45 minutes of streaming video via Wi-Fi.

Specs HP Pavilion TouchSmart 15 review: Specs

15.6-inch (1366 x 768) touch-sensitive LCD

1.6 GHz Intel i5-4200U (2.6GHz Turbo)

Windows 8.1 (64-bit)

8 GB DDR3 SDRAM

750 GB hard drive (5400 rpm)

802.11b/g/n

1x HDMI

2x USB 3.0, 1x USB 2.0

SDXC card slot

10/100 ethernet

720p webcam/microphone

SuperMulti DVD burner

headphone socket

41 Whr lithium-ion battery

386 x 258 x 24.7 mm

2.6

Update the detailed information about Máy Tính Xách Tay Hp on the Daihoichemgio.com website. We hope the article's content will meet your needs, and we will regularly update the information to provide you with the fastest and most accurate information. Have a great day!